Společnost přátel Itálie

Přeskočit opakující se navigační odkazy

Vítejte

Společnost přátel Itálie je neziskovýn občanským sdružením. Podle stanov Společnosti schválených Ministerstvem vnitra ČR a ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí ČR, Ministerstvem kultury ČR, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Italsko-českou obchodní a průmyslovou komorou, Společností Dante Alighieri v Praze,Velvyslanectvím Italské republiky v Praze a Italským kulturním institutem v Praze, napomáhá v organizaci a zprostředkování styků mezi občany, organizacemi a institucemi ve všech oblastech společenského života obou zemí a ve vytváření podmínek pro tyto styky. Podpora činnosti Společnosti je zahrnuta v mezistátní dohodě o kulturní spolupráci mezi Českou a Italskou republikou.

Přípravný výbor k ustavení Společnosti vznikl dne 13. 12. 1989. K vlastnímu založení s původním názvem "Společnost Československo - Itálie" došlo na ustavujícím shromáždění v Italském kulturním institutu dne 7. června 1990 za účasti 450 zakládajících členů, náměstka ministra zahraničí ČSFR a velvyslance Italské republiky. Po rozdělení Československa změnilo Valné shromáždění název na "Společnost přátel Itálie". Čestným předsedou byl zvolen Cavaliere Carlo Vender z Parmy za jeho přínos rozvoji česko-italských kulturních vztahů. Od založení Společnosti se do ní přihlásilo přes 2000 členů a její pobočky byly postupně založeny ve 24 městech České republiky.